Polityka prywatności

Strona Główna / WSPARCIE FUNDACJI HELSIŃSKIEJ DLA SPRAWY „PLON” VS POLSKA.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

WSPARCIE FUNDACJI HELSIŃSKIEJ DLA SPRAWY „PLON” VS POLSKA.

W dniu 12.03.2013r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się  artykuł autorstwa prawnika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Jak Ogórek zaszkodził Pikielnemu”, w którym opisane zostały precedensowe sprawy prowadzone przez naszą kancelarię przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (sprawa Ogórek vs Polska – sprawa nr 28490/03 oraz Plon vs Polska – sprawa nr  1680/08) . Wcześniej sprawy te zostały juz opisane w publikacji Rzeczpospolitej z 12.10.2012r. pt: „Strasburg: o rekompensatę walcz przed polskim sądem”. Prawnik Fundacji Helsińskiej wyraził przekonanie, że sprawy Ogórek i Pikielny nie przeszkodzą Trybunałowi w Strasburgu właściwej  ocenie  zamknięcia drogi sądowej do dochodzenia odszkodowania przyznanego obowiązującą nadal ustawą nacjonalizacyjną z 3.01.1946 r. Większość przedsiębiorstw została bowiem znacjonalizowana za odszkodowaniem, lecz odszkodowań tych do chwili obecnej nie wypłacono z uwagi na nie wydanie przepisów wykonawczych do ustawy nacjonalizacyjnej przez Radę Ministrów.