Polityka prywatności

Strona Główna / COVID-19

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Prawo do zasiłku postojowego a wykładnia sądowa.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwana dalej „ustawą covidową”, wprowadziła świadczenie postojowe. Świadczenie postojowe co do zasady stanowi jednorazową wypłatę,

Więcej »

Co w sytuacji kiedy pracownik nie wykona testu na COVID-19 ?

W obecnie panującej sytuacji, nie wszystkie firmy, korporacje czy urzędy postanowiły przejść na pracę zdalną. Wiele przedsiębiorstw nadal pracuje w trybie stacjonarnym. Co prawda, pracodawcy w większości przypadków zapewniają podstawowe środki higieny, a także dbają o to, aby pomiędzy stanowiskami

Więcej »

Godziny dla seniorów a prawo do legitymowania seniorów

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadzone zostały godziny dla seniorów. Obiekty handlowe lub usługowe, oraz placówki handlowe, których

Więcej »

Odszkodowania za zakażenie wirusem SARS-CoV2

I. Zawinione zakażenia koronawirusem SARS-COV2 W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o zakażeniach koronawirusem spowodowanych nieumyślnym, ale zawinionym działaniem różnego rodzaju służb publicznych, w tym publicznej służby zdrowia, służb mundurowych lub też administracji państwowej (np. sprawa Domu Pomocy

Więcej »

Kary za łamanie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa

Specustawa określana mianem Tarczy Antykryzysowej pozwoliła, zgodnie z art. 15zzzn. 1 na nałożenie przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny kary pieniężnej w wysokości do 30 000 zł, w drodze decyzji administracyjnej. Kara pieniężna za

Więcej »

Obniżenie czynszu najmu w dobie koronawirusa

Pandemia COVID-19 jest źródłem wielu negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. W dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem, przedsiębiorcy starają się ograniczać do niezbędnego minimum koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej. Jednym ze sposobów na zabezpieczenie interesu przedsiębiorcy w tej trudnej sytuacji

Więcej »

Koronawirus a ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii, spowodowało coraz częstsze zadawanie sobie pytań przez przedsiębiorców, na temat działań jakie mogą podjąć w celu zminimalizowania skutków kryzysu. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z ulg podatkowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą

Więcej »