Polityka prywatności

Strona Główna / Koronawirus a ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Koronawirus a ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Wprowadzenie stanu epidemii, spowodowało coraz częstsze zadawanie sobie pytań przez przedsiębiorców, na temat działań jakie mogą podjąć w celu zminimalizowania skutków kryzysu. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z ulg podatkowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, a także wniosek o umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Ulgi te jednak w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, mogą przybrać następujące formy: ulg, które nie stanowią pomocy publicznej, ulg które stanowią pomoc de minimis ulg, które stanowią pomoc publiczną.

Zaznaczyć należy, że przy składaniu wniosku o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych oraz wniosku o umorzenie tych zaległości, decyzja o zastosowaniu danej ulgi zależeć będzie od organu podatkowego. Organ ma prawo do odmowy odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych, a także do odmowy umorzenia tych zaległości. Jednak patrząc na nadzwyczajną sytuację w jakiej znalazło się całe społeczeństwo, istnieje duże prawdopodobieństwo, aby wskazane wnioski zostały rozpatrzone z pozytywnym skutkiem.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej, również zależy od decyzji uznaniowej organu podatkowego. Rozłożenie na raty sprowadza się do podzielenia na co najmniej dwie części kwoty podatku lub zaległości wraz z odsetkami i ustalenia dla tych części terminów płatności.

Wszystkie wspomniane wnioski powinny zawierać uzasadnienie, ze szczególnym uwzględnieniem ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego wraz z udowodnieniem twierdzeń w nich zawartych.

W obecnej, szybko rozwijającej się sytuacji gospodarczo-polityczno-prawnej, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jakie rozwiązania będą najlepsze dla przedsiębiorców znajdujących w trudnej sytuacji finansowej. Warto jednak brać pod uwagę wszystkie dostępne przez przepisy prawa rozwiązania, które w dużej mierze mogą pomóc utrzymać się na rynku małym, średnim oraz dużym przedsiębiorcom.