WYGRANA W PRECEDENSOWEJ SPRAWIE PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UE

Cieszymy się, że możemy poinformować o uzyskaniu przez naszą Kancelarię korzystnego dla naszego Klienta rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luxemburgu. W precedensowej sprawie o unieważnienie małżeństwa Sąd Apelacyjny w Warszawie wskutek podnoszonych przez nas wątpliwości zdecydował się skierować zapytanie prawne w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE.   W sprawie pojawiły się zasadnicze wątpliwości […]

WYGRANA W PRECEDENSOWEJ SPRAWIE PRZED TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI UE Read More »