Polityka prywatności

Ewa Miętus

Kolejna wygrana sprawa przed WSA o niepodleganie reformie rolnej z 1944 r. kilkudziesięciohektarowej nieruchomości w jednym z dużych miast wojewódzkich

Po kilkunastu latach prowadzenia sprawy ( i kilku wcześniejszych wyrokach WSA i NSA) Kancelaria uzyskała najpierw w 2023 roku korzystną decyzję Ministra Rolnictwa, a ostatnio również korzystny dla Klientów wyrok WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej ustalenia niepodpadania ponda 40 ha nieruchomości w jednym z miast wojewódzkich. WSA w pełni podzielił argumenty przedstawione przez Kancelarię […]

Kolejna wygrana sprawa przed WSA o niepodleganie reformie rolnej z 1944 r. kilkudziesięciohektarowej nieruchomości w jednym z dużych miast wojewódzkich Read More »

WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTU

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej” w postaci wstrzymania płatności rat kredytu. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał zawarte w przygotowanym przez naszą Kancelarię pozwie o stwierdzenie nieważności umowy kredytu za uprawdopodobnione i w konsekwencji udzielił zabezpieczenia roszczenia powodów na czas trwania procesu poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania comiesięcznych spłat kredytu. Sprawę prowadzi adw. Konrad

WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTU Read More »

Kolejna skarga konstytucyjna Kancelarii przyjęta do rozpoznania – dot. braku zaskarżalności postanowień SA

Coraz więcej przepisów znowelizowanych w ostatnich latach budzi wątpliwości konstytucyjne. Z tego powodu Kancelaria przygotowała skargę konstytucyjną domagając się stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego przyjętych w 2019 roku, na mocy których zniesiono możliwość zaskarżania orzeczeń sąd apelacyjnego (sądu II instancji), które zamykają drogę sądową do rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy. W sprawie prowadzonej przez

Kolejna skarga konstytucyjna Kancelarii przyjęta do rozpoznania – dot. braku zaskarżalności postanowień SA Read More »

Sprawy z reformy rolnej bez dodatkowych opłat za opinie geodezyjne – precedensowy wyrok WSA

Z przyjemnością informujemy, że Kancelarii udało się uzyskać dla swoich klientów precedensowy wyrok WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej bezprawnego przejęcia zespołu pałacowo-parkowego, w której zarówno Wojewoda (jako organ I instancji), jak i Minister Rolnictwa obciążyli wnioskodawców kilkutysięcznymi  kosztami sporządzenia na zlecenie Urzędu opinii geodezyjnej w sprawie synchronizacji dawnych oznaczeń działek z obecnymi ich numerami

Sprawy z reformy rolnej bez dodatkowych opłat za opinie geodezyjne – precedensowy wyrok WSA Read More »

Precedensowy wyrok NSA w sprawie wniosku zabużańskiego złożonego w 2014 r. w nowootwartym terminie

Z przyjemnością informujemy, że NSA uwzględniając skargę kasacyjną przygotowaną przez naszą Kancelarię wydał bardzo korzystny dla Zabużan wyrok uchylający zarówno niekorzystne dla naszych klientów orzeczenia tj. wyrok WSA 2020 r. i poprzedzające go decyzje odmawiające potwierdzenia prawa do rekompensaty zabużańskiej wydane w 2019 r. przez MWSiA  i Wojewodę Śląskiego. Spór dotyczył tego, czy Klienci, których

Precedensowy wyrok NSA w sprawie wniosku zabużańskiego złożonego w 2014 r. w nowootwartym terminie Read More »

Część nieruchomości dworsko-parkowej w krakowskich Skotnikach wróci do prawowitych właścicieli

Z radością informujemy o sukcesie Kancelarii w odzyskaniu dla naszych klientów (następców przedwojennych właścicieli dóbr ziemskich w Skotnikach) nieruchomości o powierzchni ok. 1 ha. Uwzględniając w całości powództwo, Sąd Rejonowy uzgodnił z rzeczywistym stanem prawnym treść księgi wieczystej prowadzonej dla części dawnego zespołu dworsko – parkowego oraz majątku ziemskiego w krakowskich Skotnikach (obecnie dzielnica Dębniki).

Część nieruchomości dworsko-parkowej w krakowskich Skotnikach wróci do prawowitych właścicieli Read More »

Korzystny wyrok WSA w sprawie zabużańskiej zakończonej decyzją odmowną z 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię wydał bardzo ważny wyrok reaktywujący sprawę zabużańską zakończoną w 2013 roku. Sprawa dotyczy wzruszenia ostatecznej  decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2013 roku, w której organ odmówił potwierdzenia prawa do rekompensaty z powodu złożenia wniosku przez jednego ze spadkobierców właściciela mienia zabużańskiego po 31 grudnia 2008

Korzystny wyrok WSA w sprawie zabużańskiej zakończonej decyzją odmowną z 2013 r. Read More »

Wstrzymanie obowiązku spłaty kredytu frankowego dla klienta Santader Bank

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym dla naszych klientów w sprawie „frankowej”. Tym razem Sąd Okręgowy w Krakowie, po skutecznym zażaleniu Kancelarii na wcześniejsze postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia, uwzględnił wniosek Kancelarii zawarty w pozwie i wstrzymał klientom Kancelarii obowiązek płatności rat kredytu w CHF zawartego z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), tym samym uznając

Wstrzymanie obowiązku spłaty kredytu frankowego dla klienta Santader Bank Read More »

Wygrana w sprawie tartaku

Sukcesem zakończyła rozprawa przed WSA w Warszawie w sprawie nacjonalizacji tartaku w Rudzie Malenieckiej. Sąd potwierdził, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi słusznie uznał, że nieruchomość o pow. około 8 ha zajęta pod tartak nie stanowiła przedsiębiorstwa przemysłu rolnego i nie była funkcjonalnie powiązana z częścią rolniczą dawnego majątku ziemskiego. Tym samym zdaniem Sądu, ocena organów administracji, iż

Wygrana w sprawie tartaku Read More »

Wygrana przed sądem apelacyjnym w Łodzi w sprawie dotyczącej umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Z radością informujemy, że wyrokiem z dnia 30 listopada 2022 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, którym zasądzono na rzecz Klienta Kancelarii w całości dochodzone roszczenie o zapłatę kwoty ponad 680 000 złotych. Dochodzone roszczenie obejmuje wynagrodzenie za zrealizowane dostawy na podstawie umowy zawartej w

Wygrana przed sądem apelacyjnym w Łodzi w sprawie dotyczącej umowy zawartej w trybie zamówień publicznych Read More »