Polityka prywatności

Strona Główna / Kolejna wygrana sprawa przed WSA o niepodleganie reformie rolnej z 1944 r. kilkudziesięciohektarowej nieruchomości w jednym z dużych miast wojewódzkich

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kolejna wygrana sprawa przed WSA o niepodleganie reformie rolnej z 1944 r. kilkudziesięciohektarowej nieruchomości w jednym z dużych miast wojewódzkich

Po kilkunastu latach prowadzenia sprawy ( i kilku wcześniejszych wyrokach WSA i NSA) Kancelaria uzyskała najpierw w 2023 roku korzystną decyzję Ministra Rolnictwa, a ostatnio również korzystny dla Klientów wyrok WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej ustalenia niepodpadania ponda 40 ha nieruchomości w jednym z miast wojewódzkich. WSA w pełni podzielił argumenty przedstawione przez Kancelarię oraz oddalił skargi SP i gminy miejskiej uznając za w pełni skuteczne notarialne akty sprzedaży nieruchomości z lat 1928-1939, które wpisane zostały do dawnych ksiąg wieczystych z tzw. zastrzeżeniem uzyskania zgody zwierzchniej władzy hipotecznej. Sąd administracyjny przychylił się do wskazanego przez Kancelarię jednolitego orzecznictwa  przedwojennych i powojennych sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, z którego wynika że skutek prawnorzeczowy w postaci przejścia własności następuje z chwilą zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a nie z chwilą wpisu nabywcy do księgi wieczystej.

Sprawę prowadzą adw. dr Józef Forystek oraz r.pr. Tomasz Pigiel i obaj reprezentowali Klientów na wygranej rozprawie przed WSA w Warszawie.