Polityka prywatności

Strona Główna / Precedensowy wyrok NSA w sprawie wniosku zabużańskiego złożonego w 2014 r. w nowootwartym terminie

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Precedensowy wyrok NSA w sprawie wniosku zabużańskiego złożonego w 2014 r. w nowootwartym terminie

Z przyjemnością informujemy, że NSA uwzględniając skargę kasacyjną przygotowaną przez naszą Kancelarię wydał bardzo korzystny dla Zabużan wyrok uchylający zarówno niekorzystne dla naszych klientów orzeczenia tj. wyrok WSA 2020 r. i poprzedzające go decyzje odmawiające potwierdzenia prawa do rekompensaty zabużańskiej wydane w 2019 r. przez MWSiA  i Wojewodę Śląskiego.

Spór dotyczył tego, czy Klienci, których dziadkowie mieszkali w okresie II RP w okolicach Lwowa, ale w sierpniu 1939 r. przeprowadzili się do Krakowa, a w związku z tym w dniu 1 września 1939 r. mieszkali w Krakowie, a nie na wschodnich terenach II RP mieli prawo złożyć wniosek dekretowy po upływie ogólnego terminu (tj. po 31 grudnia 2008 r.), a więc w sześciomiesięcznym terminie dodatkowym przewidzianym ustawą zmieniającą z 12.12.2013 r. , który upływał dopiero 27 sierpnia 2014 r.

Zarówno organy obu instancji, jak i WSA stali na błędnym, aczkolwiek dominującym wcześniej stanowisku, że brak zamieszkiwania na Kresach dokładnie w dniu 1 września 1939 r. nie miał znaczenia dla spełnienia przesłanki z art. 2 ust. 2 ustawy nowelizującej, a więc wniosek zabużański ich zdaniem był spóźniony, gdyż został złożony prawie 5 lat po upływie terminu ogólnego.

NSA przychylił się jednak do poglądu prezentowanego w naszej skardze kasacyjnej i uznał, że wystarczającą przesłanką uzyskania prawa do złożenia wniosku zabużańskiego w 2014 r. było wykazanie, że dokładnie w dniu 1 września 1939 r. właściciel nieruchomości kresowej przebywał poza miejscem swego dotychczasowego zamieszkania (np. dotyczyło to żołnierzy zmobilizowanych w sierpniu 1939 r. w związku z przygotowaniami do wojny obronnej, dyplomatów, oddelegowanych pracowników), albowiem na gruncie poprzednich przepisów (art. 2 pkt 1 ustawy zabużańskiej sprzed nowelizacji), klienci z uwagi na ukształtowaną praktykę orzekania nie mieli szans na uwzględnienie ich wniosku, gdyż dziadkowie byliby potraktowani jako mieszkający w Krakowie.

Sprawę od wielu lat prowadzi zespół prawników Kancelarii w osobach adw. dr Józefa Forystka i adw. Katarzyny Olech. Na rozprawie kasacyjnej przed NSA klientów reprezentował osobiście adw. dr Józef Forystek.