Polityka prywatności

Strona Główna / Korzystny wyrok WSA w sprawie zabużańskiej zakończonej decyzją odmowną z 2013 r.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Korzystny wyrok WSA w sprawie zabużańskiej zakończonej decyzją odmowną z 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię wydał bardzo ważny wyrok reaktywujący sprawę zabużańską zakończoną w 2013 roku. Sprawa dotyczy wzruszenia ostatecznej  decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2013 roku, w której organ odmówił potwierdzenia prawa do rekompensaty z powodu złożenia wniosku przez jednego ze spadkobierców właściciela mienia zabużańskiego po 31 grudnia 2008 roku. W 2017 roku NSA wydał uchwałę (I OSK 3/17), w której dokonał wykładni przepisów ustawy zabużańskiej z 2005 roku i stwierdził, że złożenie do 31 grudnia 2008 roku wniosku o przyznanie prawa do rekompensaty (a wcześniej wniosku o zaliczenie) przez jednego spadkobiercę, powoduje, że pozostali spadkobiercy którzy takiego wniosku nie złożyli albo złożyli po terminie (jak to miało miejsce w przypadku Klienta kancelarii), stają się automatycznie stronami postępowania.

 

Kancelaria wniosła do Wojewody Mazowieckiego w trybie nadzwyczajnym, na podstawie art. 154 k.p.a. wniosek o uchylenie ostatecznej decyzji odmawiającej przyznania rekompensaty powołując się m.in. na wspomnianą uchwałę NSA I OSK 3/17. Zarówno Wojewoda, jak i MSWiA odmówili uchylenia decyzji w ramach wskazanego trybu. Innego zdania był WSA w Warszawie, który uwzględnił skargę w całości i uchylił obie decyzje MSWiA oraz Wojewody. W ustnych motywach, Sąd stanął na stanowisku, że w tego typu sprawie tryb nadzwyczajny umożliwiający uchylenie decyzji ostatecznej sprzed niespełna 10 lat ma zastosowanie albowiem przemawia za tym interes społeczny oraz słuszny interes wnioskodawcy.

 

Ze strony kancelarii sprawę prowadzi r.pr. Tomasz Pigiel oraz apl. radc. Dominka Kochanowska.