Polityka prywatności

Strona Główna / Część nieruchomości dworsko-parkowej w krakowskich Skotnikach wróci do prawowitych właścicieli

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Część nieruchomości dworsko-parkowej w krakowskich Skotnikach wróci do prawowitych właścicieli

Z radością informujemy o sukcesie Kancelarii w odzyskaniu dla naszych klientów (następców przedwojennych właścicieli dóbr ziemskich w Skotnikach) nieruchomości o powierzchni ok. 1 ha. Uwzględniając w całości powództwo, Sąd Rejonowy uzgodnił z rzeczywistym stanem prawnym treść księgi wieczystej prowadzonej dla części dawnego zespołu dworsko – parkowego oraz majątku ziemskiego w krakowskich Skotnikach (obecnie dzielnica Dębniki). Nieruchomość została bezprawnie znacjonalizowana z wykorzystaniem nie mającego do niej zastosowania dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Ponadto Kancelarii udało się wykazać, że będące formalną podstawą wadliwego wpisu w księdze wieczystej decyzje o wymianie i scaleniu gruntów nie stanowiły podstawy nabycia własności przez Skarb Państwa.

Wyrok nie jest prawomocny. Klientów w sprawie reprezentują adwokat Józef Forystek oraz radca prawny Anna Feliks i radca prawny Barbara Labe.