Polityka prywatności

Strona Główna / Wstrzymanie obowiązku spłaty kredytu frankowego dla klienta Santader Bank

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wstrzymanie obowiązku spłaty kredytu frankowego dla klienta Santader Bank

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym dla naszych klientów w sprawie „frankowej”.

Tym razem Sąd Okręgowy w Krakowie, po skutecznym zażaleniu Kancelarii na wcześniejsze postanowienie o odmowie udzielenia zabezpieczenia, uwzględnił wniosek Kancelarii zawarty w pozwie i wstrzymał klientom Kancelarii obowiązek płatności rat kredytu w CHF zawartego z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), tym samym uznając zawarte w pozwie roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej za wysoce  uprawdopodobnione. Dodatkowo, Sąd zakazał pozwanemu Bankowi złożenia powodom oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do dnia prawomocnego zakończenia postępowania, jak również zakazał przekazywania informacji o niespłacaniu przez powodów rat wynikających z umów kredytu do Biura Informacji Kredytowej oraz systemu „Bankowy Rejestr” również do dnia prawomocnego zakończenia postępowania.

Ze strony Kancelarii sprawę prowadzą adw. dr Józef Forystek oraz r.pr. Magdalena Sorys.

Postanowienie