Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Słowa kluczowe: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, CRBR, nowelizacja   Dnie 31 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „ustawa”), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji odnoszących się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dwie najistotniejsze z nich to: rozszerzenie katalogu podmiotów […]

Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Read More »