Polityka prywatności

Kinga Plezia

Wygrana w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego udzielonego w CHF przeciwko mBank przed SO w Warszawie [9 lutego 2024]

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku i zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Tym samym wyrok Sądu I instancji – Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, stał się prawomocny. Sąd podzielił stanowisko […]

Wygrana w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego udzielonego w CHF przeciwko mBank przed SO w Warszawie [9 lutego 2024] Read More »

Prawomocna wygrana z mBank – ponad 3.200.000,00 zł do zwrotu

Z przyjemnością informujemy o kolejnej rekordowej wygranej naszej Kancelarii z mBank, tym razem przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku i utrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach zasądzający na rzecz klientów wszelkie żądane kwoty w PLN i CHF z odsetkami od dnia wezwania do zapłaty, łącznie ponad 3.200.000,00 PLN Sąd Apelacyjny

Prawomocna wygrana z mBank – ponad 3.200.000,00 zł do zwrotu Read More »

Kolejna wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank przed SA w Lublinie [17 stycznia 2024]

Kolejna wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A. Z przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej z mBank S.A. tym razem przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację banku i zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do

Kolejna wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank przed SA w Lublinie [17 stycznia 2024] Read More »

Kolejna wygrana w sprawie umowy frankowej, tym razem w sprawie przeciwko mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził: Z przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej w sprawie „frankowej”.  Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej pomiędzy klientem Kancelarii a bankiem mBank S.A., uznając zawarte w pozwie roszczenie główne.  Sąd uznał abuzywność poszczególnych wskazanych przez Kancelarię postanowień umownych i wskazał, że nie było możliwe wyeliminowanie klauzul

Kolejna wygrana w sprawie umowy frankowej, tym razem w sprawie przeciwko mBank S.A. Read More »

Sądowe wstrzymanie płatności rat kredytu FORTIS BANK S.A. przez Sąd II Instancji

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej” przeciwko dawnemu FORTIS BANK S.A. (obecnie BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.).W I instancji, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, następnie wydał wyrok unieważniający kredyt. W odpowiedzi na apelację banku, kancelaria złożyła wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, jako sąd

Sądowe wstrzymanie płatności rat kredytu FORTIS BANK S.A. przez Sąd II Instancji Read More »

Zabezpieczenie w sprawie umowy frankowej przeciwko Millennium Bank S.A. przy niepełnej spłacie otrzymanego kapitału

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej” pomimo, że łączna suma wpłat Klienta nie przekroczyła kwoty otrzymanego kapitału, na co zapewne miało wpływ niedawny wyrok TSUE z 15.06.2023r. C-287/22. Uzyskane postanowienie cieszy tym bardziej, że poprzedni wniosek Sąd oddalił wskazując na brak interesu w uzyskaniu zabezpieczenia. Zachęcamy do wszczynania spraw przeciwko bankom,

Zabezpieczenie w sprawie umowy frankowej przeciwko Millennium Bank S.A. przy niepełnej spłacie otrzymanego kapitału Read More »

Kolejna wygrana w sprawie umowy frankowej przeciwko MILLENNIUM BANK S.A.

Z przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej w sprawie „frankowej”. Tym razem Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, uznając zawarte w pozwie roszczenie główne o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej zawartej pomiędzy klientami Kancelarii a bankiem Millennium Bank S.A. stwierdził jej nieważność w całości. Sąd uznał abuzywność poszczególnych wskazanych przez Kancelarię postanowień umownych i wskazał, że

Kolejna wygrana w sprawie umowy frankowej przeciwko MILLENNIUM BANK S.A. Read More »

Zabezpieczenie w sprawie umowy frankowej przeciwko Millennium Bank S.A.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, uznając zawarte w pozwie roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej za uprawdopodobnione, uwzględnił wniosek kancelarii i wstrzymał klientce kancelarii obowiązek płatności rat kredytu zawartego z dawnym Millennium Bank S.A. Zachęcamy do wszczynania spraw przeciwko bankom, już na etapie postępowania sądowego można uzyskać zwolnienie z konieczności zapłaty

Zabezpieczenie w sprawie umowy frankowej przeciwko Millennium Bank S.A. Read More »

Wygrana z Bankiem BPH S.A – unieważnienie kredytu GE Bank Mieszkaniowy S.A

Uprzejmie informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w postaci unieważnienia umowy kredytowej dawnego GE BANK MIESZKANIOWY S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie, który  ustalił  nieważność tej umowy w całości i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot wszystkich  dotychczas wpłaconych kwot w łącznej kwocie 216.000,00 PLN  i  1.095,80 CHF oraz koszty procesu.   Sprawę prowadzi  zespół prawników Kancelarii w osobach r.pr. Tomasza Pigiela,  adw.

Wygrana z Bankiem BPH S.A – unieważnienie kredytu GE Bank Mieszkaniowy S.A Read More »

Prawo autorskie oraz jego rodzaje

Prawo autorskie to rodzaj własności intelektualnej, która chroni utwory twórcy. Przedmiotem prawa autorskiego zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia

Prawo autorskie oraz jego rodzaje Read More »