Polityka prywatności

Strona Główna / Kolejna wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank przed SA w Lublinie [17 stycznia 2024]

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kolejna wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank przed SA w Lublinie [17 stycznia 2024]

Kolejna wygrana w sprawie frankowej przeciwko mBank S.A.

Z przyjemnością informujemy o kolejnej wygranej z mBank S.A. tym razem przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie. Sąd Apelacyjny w Lublinie oddalił apelację banku i zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Tym samym wyrok Sądu I instancji – Sądu Okręgowego w Siedlcach, stał się prawomocny.

Sąd nie uwzględnił złożonego przez mBank S.A. zarzutu zatrzymania, uznając, że z uwagi na charakter umów kredytu, nie będących umowami wzajemnymi a dotyczących świadczeń pieniężnych obu stron, zarzut zatrzymania nie był skuteczny.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny w Lublinie podzielił ustalenia Sądu I instancji i stanowisko Kancelarii co do nieważności umów kredytowych waloryzowanych do CHF. Sąd potwierdził status konsumentów po stronie naszych Klientów, wskazując na brak związku umów kredytowych z prowadzoną przez Klientów działalnością gospodarczą w kredytowanej nieruchomości.

Sprawę prowadził zespół prawników Kancelarii w osobach r. pr. Tomasza Pigiela, adw. Konrada Forystka oraz apl. radc. Dominiki Kochanowskiej. Na rozprawie Klientów reprezentowali r.pr. Tomasz Pigiel oraz adw. Konrad Forystek.