Polityka prywatności

Strona Główna / Prawomocna wygrana z mBank – ponad 3.200.000,00 zł do zwrotu

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Prawomocna wygrana z mBank – ponad 3.200.000,00 zł do zwrotu

Z przyjemnością informujemy o kolejnej rekordowej wygranej naszej Kancelarii z mBank, tym razem przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku i utrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach zasądzający na rzecz klientów wszelkie żądane kwoty w PLN i CHF z odsetkami od dnia wezwania do zapłaty, łącznie ponad 3.200.000,00 PLN

Sąd Apelacyjny podzielił prezentowane przez Kancelarią stanowisko i ustalenia Sądu I instancji co do nieważności umów kredytowych waloryzowanych do CHF. Potwierdził  też status konsumentów po stronie naszych Klientów, wskazując na brak związku umów kredytowych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą na nieruchomości obciążonej hipoteką ustanowioną na rzecz Banku.

Sąd nie uwzględnił złożonego przez mBank zarzutu zatrzymania, uznając obie zaskarżone umowy kredytowe za nienależące do tzw. umów wzajemnych.

Bank wykonał wyrok w całości, wypłacił wszystkie zasądzone kwoty wraz odsetkami.

Sprawę prowadził zespół prawników Kancelarii w osobach r. pr. Tomasza Pigiela, adw. Konrada Forystka oraz apl. radc. Dominiki Kochanowskiej 

Na rozprawie Klientów reprezentowali r.pr. Tomasz Pigiel oraz adw. Konrad Forystek.