Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

Inwestycja w obcym środku trwałym, rezygnacja z najmu, korekta VAT, modernizacja lokalu, obowiązek korekty, skutki w VAT.

Podatnik w wynajmowanych na cele działalności gospodarczej lokalach dokonał inwestycji w postaci przeprowadzenia ich modernizacji i adaptacji. Obecnie zrezygnował z części wynajmowanych pomieszczeń.

W związku z powyższym powstaje pytanie czy w przypadku częściowej likwidacji inwestycji Continue reading

Więcej...

„Nowa nadzieja dla obligatariuszy”

W dniu 23 czerwca 2020 roku  Sąd Najwyższy w sprawie do sygn. akt: V CSK 506/18 wydał wyrok w precedensowej sprawie prowadzonej przez Kancelarię FORYSTEK&PARTNERZY, dotyczącej odpowiedzialności członków zarządu emitenta za delikt polegający na podaniu obligatariuszom nierzetelnych i niepełnych informacji w momencie oferowania obligacji korporacyjnych .

Dotychczas obligatariusze starali Continue reading

Więcej...

Kolejna skarga konstytucyjna przygotowana przez kancelarię przyjęta do rozpoznania – tk zbada konstytucyjność art. 2 ust. 1 zd. trzecie dekretu PKWN o reformie rolnej – TS 195/19

Z przyjemnością informujemy, że kolejna już skarga konstytucyjna przygotowana przez naszą Kancelarię przeszła etap wstępny przed Trybunałem Konstytucyjnym („TK”) i postanowieniem TK z 4 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn.akt: Ts 195/19 została przyjęta do rozpoznania.

Sprawa dotyczy majątku „Rudka” przejętego na cele reformy rolnej be żadnego odszkodowania na podstawie art. Continue reading

Więcej...

Nowa publikacja

W najnowszym numerze  miesięcznika REJENT ukazał się artykuł  pt. „Waloryzacja przedwojennych zobowiązań pieniężnych a sprawa przeliczania hipotek i kapitałów zakładowych spółek handlowych” autorstwa dr Józefa Forystka. Artykuł jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Notariuszy RP – www.rejent.com.pl  Zapraszamy do lektury.

Więcej...

Koronawirus a zakaz prowadzenia działalności przez branżę medyczną. Przeciwdziałanie COVID-19 czy przekroczenie delegacji ustawowej?

Rozporządzenia należą do źródeł powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji (przede wszystkim przez organy władzy wykonawczej), na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie (upoważnienia ustawowego) i w celu jej wykonania. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, upoważnienie ustawowe musi mieć charakter szczegółowy pod względem: Continue reading

Więcej...

Frankowicze nie muszą spłacać rat do czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego

Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt: VI ACz 1137/19)  podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXV C 355/18)  i uznał, że frankowicze mogą zaprzestać spłaty kredytu na czas wytoczonej przez nich sprawy sądowej przeciwko Getin Noble Bank S.A.

W sprawie tej kredytobiorcy pozwali bank Continue reading

Więcej...

Obligacje GetBack – Kancelaria informuje o kolejnym korzystnym dla obligatariuszy GetBack S.A. rozstrzygnięciu Prezesa UOKIK

Kancelaria informuje, że decyzją z dnia 27 kwietnia 2020 roku nr DOZIK-4/2020 Prezes UOKIK uznał działania GetBack S.A. za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie Prezes UOKIK nakazał GetBack S.A. opublikowanie oświadczenia o wydanej decyzji. Co pozytywne dla obligatariuszy GetBack S.A., spółka nie została ukarana karą Continue reading

Więcej...

Sąd Najwyższy po raz kolejny w obronie frankowiczów

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku z 11 grudnia 2019 r. sygn. V CSK 382/18 będącego kolejnym orzeczeniem korzystnym dla frankowiczów. W uzasadnieniu SN wskazał, iż klauzule abuzywne dotyczące indeksacji powodują nieważność całej umowy, a nie jedynie jej „odfrankowienie”.

Dotychczasowe orzecznictwo nakierowane było przede wszystkim na możliwość usunięcia postanowień Continue reading

Więcej...