Polityka prywatności

admin

RAFAŁ SERAFIN

Aplikant Radcowski Urodzony w 1999 roku. W 2023 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim, broniąc pracy magisterskiej pod tytułem „Prawne aspekty fuzji i przejęć w Polsce”. W trakcie studiów parokrotnie był finalistą ogólnopolskich konkursów z zakresu prawa podatkowego organizowanych przez międzynarodowe firmy doradcze.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych oraz w dziale doradztwa podatkowego […]

RAFAŁ SERAFIN Read More »

DOMINIKA PASZKOWSKA

Urodzona w 2000 roku. Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym. Prowadzi sprawy w sekcji prawa pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Działalność związkowa w zakładzie pracy” pisze pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Barzyckiej-Banszczyk. W ramach

DOMINIKA PASZKOWSKA Read More »

Wiktoria Forystek

Urodzona w 1997 roku. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W 2016 roku rozpoczęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie naukowe również w Pekinie. W 2019 roku ukończyła studium prawnicze pt. „Chinese Law Taught in English” na University of Political Science and Law w

Wiktoria Forystek Read More »

Wewnętrzne procedury podatkowe w firmie

Wdrażanie sformalizowanych procedur podatkowych w firmach staje się w ostatnich latach coraz popularniejszym rozwiązaniem. Realizując swoją politykę podatkową podatnicy mają możliwość wdrożenia procedur dotyczących choćby należytej staranności w podatku VAT, czy w podatku u źródła, bądź również procedury dotyczącej wywiązywania się z obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych. Nie zawsze są to procedury obowiązkowe do

Wewnętrzne procedury podatkowe w firmie Read More »

Natalia Krawczyk

Urodzona w 1999 roku. Podczas studiów zdobywała doświadczenie w kancelarii zajmującej się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz w dziale międzynarodowych przestępstw finansowych w amerykańskim banku inwestycyjnym (Brown Brothers Harriman & Co.). Prowadziła sprawy w sekcji prawa cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas ostatniego roku studiów spędziła semestr w ramach programu Erasmus + na Uniwersytecie

Natalia Krawczyk Read More »

Uzdrowisko Iwonicz Zdrój bezprawnie znacjonalizowane

Po blisko 14 latach prowadzenia sprawy w ostatnich dniach Kancelarii udało się uzyskać dla naszych klientów decyzję Ministra Rolnictwa potwierdzającą, że Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój oraz zespół pałacowo-parkowy Iwonicz Zdrój zostały bezprawnei znacjonalizowane w 1944 r. Minister potwierdził, że w stosunku do tych nieruchomości nie miały zastosowania przepisy art. 2 ust. 1 lit. E) dekretu PKWN z

Uzdrowisko Iwonicz Zdrój bezprawnie znacjonalizowane Read More »

Konferencja naukowa „W 500 rocznicę ustanowienia apelacji w Polsce (1523–2023)” – referat adw. dra Józefa Forystka

Podczas zorganizowanej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie wspólnie z Katedrą Historii Prawa Polskiego UJ pod patronatem dziekana Wydziału Prawa UJ prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2023 r. referat wygłosił Pan mec. Józef Forystek z naszej kancelarii. Wykład miał miejsce w najbardziej okazałej głównej Auli Collegium Novum

Konferencja naukowa „W 500 rocznicę ustanowienia apelacji w Polsce (1523–2023)” – referat adw. dra Józefa Forystka Read More »