Polityka prywatności

PRAWNICY

BARBARA SIKOŃ

Urodzona w 1998 roku. W 2022 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem. Pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność z tytułu praktyk ograniczających konkurencję” napisaną pod kierunkiem prof. Katarzyny Kopaczyńskiej-Pieczniak obroniła również na ocenę bardzo dobrą. W 2022 roku ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez wykładowców z Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie. Finalistka stypendium naukowego …

BARBARA SIKOŃ Read More »

DOMINIKA KOCHANOWSKA

Urodzona w 1994 roku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską pt. „Problematyka profilowania kryminalnego nieznanych sprawców zabójstw” napisaną pod kierunkiem Dr hab. Marii Szczepaniec, prof. UKSW obroniła z wynikiem bardzo dobrym.Od lutego 2022 roku współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. W ramach działalności Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z szeroko pojętego prawa cywilnego oraz administracyjnego, z uwzględnieniem spraw reprywatyzacyjnych. W 2021 …

DOMINIKA KOCHANOWSKA Read More »

MATEUSZ CHĘCIŃSKI

Urodzony w 1997 roku. Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską z zakresu prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego pod tytułem „Postępowanie w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego” obronił również na ocenę bardzo dobrą. W ramach studiów odbył dwuletnią wymianę studencką na renomowanych włoskich uczelniach – studiował w Rzymie na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza” oraz w Mediolanie na Uniwersytecie Mediolańskim. Parokrotny zdobywca Stypendium Rektora UJ dla …

MATEUSZ CHĘCIŃSKI Read More »

MACIEJ PYDYN

Urodzony w 1991 roku. W 2014 roku ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez wykładowców z Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie (D.C.). W 2016 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską zatytułowaną „Zjednoczone Królestwo a Rozporządzenie spadkowe Unii Europejskiej” poświęcił porównaniu spadkowych norm prawa prywatnego międzynarodowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii …

MACIEJ PYDYN Read More »

JACEK BERDYSZ

Urodzony w 1996 roku. w 2020 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność deliktowa za szkody spowodowane przez pojazdy autonomiczne” przygotowywał pod kierownictwem dr hab. Iwony Karasek-Wojciechowicz. Od września 2020 roku stale współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY. W ramach działalności Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, w tym bieżącą obsługą korporacyjną spółek handlowych (również …

JACEK BERDYSZ Read More »

GABRIELA WOŹNIAK

Urodzona w 1993 roku. W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym, broniąc w Katedrze Postępowania Karnego pracy magisterskiej zatytułowanej „Mediacja w postępowaniu karnym”, napisanej pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Dobrosławy Szumiło – Kulczyckiej. W trakcie studiów prawniczych zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich oraz radcowskich, zajmując się tematyką z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. W 2017 roku współpracowała z działającą przy …

GABRIELA WOŹNIAK Read More »