Polityka prywatności

DOMINIKA PASZKOWSKA

Urodzona w 2000 roku. Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach zajmujących się obsługą prawną przedsiębiorców oraz prawem cywilnym. Prowadzi sprawy w sekcji prawa pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pt. „Działalność związkowa w zakładzie pracy” pisze pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Barzyckiej-Banszczyk. W ramach działalności kancelarii zajmuje się prawem administracyjnym oraz szeroko pojętym prawem cywilnym. Włada językiem angielskim.

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102