Polityka prywatności

DANIEL CAŁKA

Urodzony w 1978 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Umowa przedwstępna w prawie pracy”, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego obronił w 2003 roku z wynikiem bardzo dobrym.
W roku 2007 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
W 2011 roku po zdanym egzaminie adwokackim wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
Od 2014 roku jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu.
W latach 2003-2005 zatrudniony w ZUS.
W latach 2005-2006 zatrudniony w kancelarii adwokacko-radcowskiej.
Od 2006 roku stale współpracuje z Kancelarią Forystek & Partnerzy, w ramach której zajmuje się głównie doradztwem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych (bieżących i okresowych) przez spółki publiczne, a także sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, w tym w szczególności bieżącą obsługą spółek prawa handlowego (także bezpośrednio w siedzibie zarządu). 

Specjalizuje się w prawie spółek ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek publicznych, prawie rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych, prawie gospodarczym, szeroko pojętym prawie cywilnym (z uwzględnieniem w szczególności prawa umów) oraz prawie pracy.

e-mail: da**********@fo******.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102