Polityka prywatności

GABRIELA WOŹNIAK

Urodzona w 1993 roku. W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym, broniąc w Katedrze Postępowania Karnego pracy magisterskiej zatytułowanej „Mediacja w postępowaniu karnym”, napisanej pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Dobrosławy Szumiło – Kulczyckiej.

W trakcie studiów prawniczych zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich oraz radcowskich, zajmując się tematyką z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. W 2017 roku współpracowała z działającą przy firmie 4-NET Kancelarią Radców Prawnych Kuś, Sołtysek Sp.k. specjalizującą się w obrocie wierzytelnościami i projektami sekurytyzacyjnymi, a także mającą bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dużych podmiotów gospodarczych.

Od stycznia 2018 roku współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. W ramach wykonywania swoich obowiązków zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa i postępowania cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego, a także problematyką ochrony danych osobowych.

W 2018 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102