Polityka prywatności

Radca Prawny

GABRIELA WOŹNIAK

Urodzona w 1993 roku. W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym, broniąc w Katedrze Postępowania Karnego pracy magisterskiej zatytułowanej „Mediacja w postępowaniu karnym”, napisanej pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Dobrosławy Szumiło – Kulczyckiej. W trakcie studiów prawniczych zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich oraz radcowskich, zajmując się tematyką z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. W 2017 roku współpracowała z działającą przy […]

GABRIELA WOŹNIAK Read More »

DANIEL TRĘDKIEWICZ

Urodzony w 1994 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego”. W trakcie studiów prawniczych zdobywał doświadczenie w Kancelarii Adwokackiej dr Arkadiusza Ludwiczka, Kancelarii Prawa Gospodarczego, Autorskiego i Własności Przemysłowej Radcy Prawnego Agnieszki Suskiewicz, Kancelarii JWP Legal oraz stowarzyszonej w międzynarodową sieć BDO – Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy. Od 2017 roku współpracuje jako

DANIEL TRĘDKIEWICZ Read More »

MAGDALENA SORYS

Urodzona w 1989 roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej pt.: „Adwokat w postępowaniu cywilnym” obroniła w 2013 roku z wynikiem bardzo dobrym. W 2013 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od listopada 2013 roku współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY.

MAGDALENA SORYS Read More »

TOMASZ PIGIEL

Urodzony w 1982 roku. W 2012 roku Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 roku związany z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (praca magisterska w Katedrze Prawa  Cywilnego). Po ukończeniu studiów prawniczych, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W ramach Kancelarii obsługiwał lub/i obsługuje nadal znaczące polskie i zagraniczne

TOMASZ PIGIEL Read More »

BARBARA LABE

Urodzona w 1981 roku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Zolla obroniła w 2007 roku z wynikiem bardzo dobrym. W 2006 roku ukończyła studia socjologiczne z wynikiem bardzo dobrym. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzoną we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. W 2005 roku odbyła w ramach programu Sokrates Erasmus studia z zakresu praw człowieka i prawa migracyjnego w Fachhochschule Frankfurt

BARBARA LABE Read More »

PRZEMYSŁAW BIEDRAWA

Urodzony w 1985 roku. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył w latach 2004-2009 roku. W czerwcu 2009 roku obronił pracę magisterską pisaną pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Małajnego. W 2016 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego.W latach 2010-2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.Od 2008 roku stale współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY

PRZEMYSŁAW BIEDRAWA Read More »

MAREK NAŁĘCZ

Urodzony w 1977 roku. Studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magisterska pod tytułem „Zwoływanie zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szajkowskiego, obroniona 2001 roku. Także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył dodatkowo studia na kierunku Administracja – specjalizacja finansowo – gospodarcza. W roku 2006 wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2010 po zdanym egzaminie wpisany na listę

MAREK NAŁĘCZ Read More »