Polityka prywatności

MAREK NAŁĘCZ

Urodzony w 1977 roku. Studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magisterska pod tytułem „Zwoływanie zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szajkowskiego, obroniona 2001 roku. Także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył dodatkowo studia na kierunku Administracja – specjalizacja finansowo – gospodarcza. W roku 2006 wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2010 po zdanym egzaminie wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie.

W latach 2001 – 2003 zatrudniony w Forystek Góralczyk Rychlicki Budzowska Fiutowski Jamorski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska na stanowisku prawnika w której zdobył praktykę w szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie bankowym oraz prawie administracyjnym. Od stycznia 2004 roku zatrudniony w kancelarii FORYSTEK & PARTNERZY. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów i prawa zabezpieczeń, w prawie upadłościowo-układowym, a także w prawie pracy oraz prawie nieruchomości. Zdobył bogate doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gruntów warszawskich.

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102