Polityka prywatności

ANNA CZAKAŃSKA-KUŹMA

Adwokat. W 2011 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie; od 2006 roku współpracuje z kancelarią Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów prawniczych w ramach programu Socrates Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.  Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim a  także studia podyplomowe Prawo Unii Europejskiej na UJ.
Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym, w tym w szczególności posiada doświadczenie w zakresie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego (m.in. umowy  w zakresie projektów badawczych,  umowy licencyjne, opinie prawne, spory sądowe w zakresie patentów oraz znaków towarowych). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek z branży chemicznej i przemysłu kablowego.

Uczestniczyła w międzynarodowych projektach związanych m.in. ze zbyciem przedsiębiorstw, projektach związanych z udzielaniem licencji na procesy technologiczne, koordynowaniem projektów zagranicznych związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem zagranicznych spółek zależnych. 
Posiada doświadczenie w zakresie postępowań sądowych z uwzględnieniem postępowań przed sądami arbitrażowymi (Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach). 
W latach 2007-2008 oraz 2011-2012 pracowała jako prawnik w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu. W 2004 roku odbyła praktyki w kancelarii prawnej w Londynie. 
Włada językiem angielskim (CPE).

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102