Polityka prywatności

DANIEL TRĘDKIEWICZ

Urodzony w 1994 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego”. W trakcie studiów prawniczych zdobywał doświadczenie w Kancelarii Adwokackiej dr Arkadiusza Ludwiczka, Kancelarii Prawa Gospodarczego, Autorskiego i Własności Przemysłowej Radcy Prawnego Agnieszki Suskiewicz, Kancelarii JWP Legal oraz stowarzyszonej w międzynarodową sieć BDO – Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy. Od 2017 roku współpracuje jako prawnik z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni (Kraków).

W ramach działalności Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, w tym w szczególności bieżącą obsługą korporacyjną spółek handlowych (również bezpośrednio w siedzibie spółki jako prawnik in-house), kontraktami handlowymi, zarządzaniem zgodnością (compliance) oraz obsługą procesów sądowych. W trakcie obsługi prawnej wiodących podmiotów z branży IT zdobył doświadczenie w zakresie prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych (RODO), nowych technologii, marketingu on-line (AdTech, e-Privacy, direct marketing) oraz handlu elektronicznego (e-commerce).

Wspierał operatora usługi kluczowej z sektora infrastruktury cyfrowej w dostosowaniu do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC, Dyrektywa NIS). Zrealizował projekty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Dostosowywał liczne organizacje do wymogów związanych z ochroną danych osobowych (RODO).

Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) u Klientów z branży IT oraz e-commerce w ramach outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (outsourcing IOD), w tym między innymi w: – podmiocie będącym czołowym dostawcą usług hostingowych w Polsce
– podmiocie świadczącym usługi rejestracji domen internetowych
– podmiocie będącym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym
– podmiocie świadczącym usługi anonimizacji danych w publicznie dostępnym rejestrze
– podmiocie świadczącym usługi call center
– podmiocie świadczącym usługi z zakresu outsourcingu obsługi klienta

Autor publikacji z zakresu Prawa IT oraz ochrony danych osobowych.
Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Certyfikowany audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001. W 2022 roku wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie i wykonujący zawód radcy prawnego.

E-mail: da****************@fo******.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102