Polityka prywatności

KRZYSZTOF JAMROZIK

Urodzony w 1983 r.
Pochodzi z Kalisza. Studia dzienne stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 2007 roku z oceną bardzo dobrą. W latach 2003 – 2005 członek Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. W latach 2005 – 2010 Sekretarz Komisji Ligi Ekstraklasa S.A. W latach 2010 – 2016 członek i Sekretarz Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Od stycznia 2008 r. współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie w 2011 roku.

Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach administracyjnych i arbitrażowych. Posiada duże doświadczenie procesowe w sprawach odszkodowawczych zawiązanych z bezprawnymi wywłaszczeniami i nacjonalizacją nieruchomości oraz przedsiębiorstw, a także w sporach z ubezpieczycielami oraz bankami na gruncie kredytów walutowych indeksowanych oraz denominowanych.
W ramach Kancelarii obsługiwał znaczące polskie i zagraniczne firmy (m.in.: GRUPA AZOTY [w tym w ramach tej grupy kapitałowej przede wszystkim GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN], PEPSI-COLA, FRITO LAY, TELE-FONIKA, BANK HANDLOWY, ELMIS DEVELOPMENT, ZAKSA).
Posiada również doświadczenie w obsłudze spółek sportowych – Wisła Kraków, ZAKSA Kędzierzyn – Koźle oraz sportowców w sporach z klubami oraz menedżerami. Reprezentował PZPN oraz kluby sportowe przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu PKOl.

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102