Polityka prywatności

JACEK BERDYSZ

Urodzony w 1996 roku. w 2020 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność deliktowa za szkody spowodowane przez pojazdy autonomiczne” przygotowywał pod kierownictwem dr hab. Iwony Karasek-Wojciechowicz. Od września 2020 roku stale współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY. W ramach działalności Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, w tym bieżącą obsługą korporacyjną spółek handlowych (również bezpośrednio w siedzibie spółki), kontraktami handlowymi, zarządzaniem zgodnością oraz obsługą procesów sądowych. Zajmuje się również sprawami związanymi z prawem administracyjnym, w tym sprawami reprywatyzacyjnymi. Uczestniczy także w obsłudze prawnej wiodących podmiotów z branży IT. W 2021 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Włada językiem angielskim.

E-mail: ja***********@fo******.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102