Polityka prywatności

Aplikant Radcowski

RAFAŁ SERAFIN

Aplikant Radcowski Urodzony w 1999 roku. W 2023 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim, broniąc pracy magisterskiej pod tytułem „Prawne aspekty fuzji i przejęć w Polsce”. W trakcie studiów parokrotnie był finalistą ogólnopolskich konkursów z zakresu prawa podatkowego organizowanych przez międzynarodowe firmy doradcze.  Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawniczych oraz w dziale doradztwa podatkowego […]

RAFAŁ SERAFIN Read More »

DOMINIKA KOCHANOWSKA

Urodzona w 1994 roku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską pt. „Problematyka profilowania kryminalnego nieznanych sprawców zabójstw” napisaną pod kierunkiem Dr hab. Marii Szczepaniec, prof. UKSW obroniła z wynikiem bardzo dobrym.Od lutego 2022 roku współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. W ramach działalności Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z szeroko pojętego prawa cywilnego oraz administracyjnego, z uwzględnieniem spraw reprywatyzacyjnych. W 2021

DOMINIKA KOCHANOWSKA Read More »

MATEUSZ CHĘCIŃSKI

Urodzony w 1997 roku. Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską z zakresu prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego pod tytułem „Postępowanie w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego” obronił również na ocenę bardzo dobrą. W ramach studiów odbył dwuletnią wymianę studencką na renomowanych włoskich uczelniach – studiował w Rzymie na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza” oraz w Mediolanie na Uniwersytecie Mediolańskim. Parokrotny zdobywca Stypendium Rektora UJ dla

MATEUSZ CHĘCIŃSKI Read More »

JACEK BERDYSZ

Urodzony w 1996 roku. w 2020 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność deliktowa za szkody spowodowane przez pojazdy autonomiczne” przygotowywał pod kierownictwem dr hab. Iwony Karasek-Wojciechowicz. Od września 2020 roku stale współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY. W ramach działalności Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, w tym bieżącą obsługą korporacyjną spółek handlowych (również

JACEK BERDYSZ Read More »