Polityka prywatności

KATARZYNA OLECH

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem. „Poszanowanie prawa do życia oraz życia prywatnego i rodzinnego osób pozbawionych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej. W latach 2013 -2015 odbywała aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, a w roku 2016 złożyła egzamin adwokacki. W 2015 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie ochrony środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim. W 2018 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” prowadzone przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od grudnia 2012 roku współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. W ramach kancelarii zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym oraz prawem administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw reprywatyzacyjnych. Włada językiem angielskim e-mail: ka*************@fo******.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102