Polityka prywatności

Adwokat

ANNA JÓZEFIAK-MOLNAR

Urodzona w 1980 roku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Wykonywanie wspólnego prawa autorskiego”, pisaną pod kierunkiem dr hab. Fryderyka Zolla, obroniła w 2004 roku z wynikiem bardzo dobrym. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie oraz Szkołę Prawa Francuskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzoną we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie. Od 2005 roku studentka studiów …

ANNA JÓZEFIAK-MOLNAR Read More »

KONRAD FORYSTEK

Urodzony w 1993 roku. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz London South Bank University. Pracę magisterską pod tytułem „Instrumenty pochodne jako instrumenty finansowe charakteryzujące się wysokim ryzykiem” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab.  Elżbiety Feret obronił z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobył m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego i dziale prawnym Asseco Poland, a także brytyjskiej kancelarii zajmującej się sprawami odszkodowawczymi w Birmingham. W 2017 roku ukończył …

KONRAD FORYSTEK Read More »

MARTA SAJNA

Urodzona w 1977 roku. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 roku obroniła pracę magisterską pt. „Działalność gospodarcza gminy” pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła z wynikiem bardzo dobrym. W 2006 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich ORA w Krakowie. W latach 1999 i 2001 zatrudniona w Kancelarii Notarialnej J. Damulewicz W. Kapusta. W 2003 roku współpracowała z kancelarią FORYSTEK GÓRALCZYK RYCHLICKI BUDZOWSKA FIUTOWSKI …

MARTA SAJNA Read More »

BERNADETTA RÓG

Urodzona w 1987 roku w Tarnobrzegu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem „Wpływ niezgodności Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 201 Poz. 1540) z prawem Unii Europejskiej na działalność branży hazardowej w Polsce”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Włudyki.Odbyła praktyki w Programie Interwencji Prawnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, …

BERNADETTA RÓG Read More »

KATARZYNA OLECH

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem. „Poszanowanie prawa do życia oraz życia prywatnego i rodzinnego osób pozbawionych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej. W latach 2013 -2015 odbywała aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, a w roku 2016 złożyła egzamin adwokacki. W 2015 …

KATARZYNA OLECH Read More »

JAKUB KOZIOŁ

Urodzony w 1989 roku. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pod tytułem „Prawa i obowiązki w umowie timeshare”, napisaną pod kierunkiem prof. Aleksandra Oleszki, obronił z wynikiem bardzo dobrym. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Absolwent Westbourne English Academy w Bournemouth oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Zarządzanie projektami, specjalności International Project Management. Praktykę i doświadczenie zdobywał m.in. w : kancelarii notarialnej, Departamencie Emisji …

JAKUB KOZIOŁ Read More »

KRZYSZTOF JAMROZIK

Urodzony w 1983 r.Pochodzi z Kalisza. Studia dzienne stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 2007 roku z oceną bardzo dobrą. W latach 2003 – 2005 członek Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. W latach 2005 – 2010 Sekretarz Komisji Ligi Ekstraklasa S.A. W latach 2010 – 2016 członek i Sekretarz Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Od stycznia 2008 r. współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY. Wpisany na listę adwokatów …

KRZYSZTOF JAMROZIK Read More »

MICHAŁ IGNASZAK

Urodzony w 1985 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” napisaną pod kierunkiem dr hab. Dariusza Fuchsa obronił w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2009 – 2010 zatrudniony w Centrali Spółki WARS S.A. W roku 2011 odbył staż w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie, Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Od lutego 2012 roku …

MICHAŁ IGNASZAK Read More »

DANIEL CAŁKA

Urodzony w 1978 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Umowa przedwstępna w prawie pracy”, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego obronił w 2003 roku z wynikiem bardzo dobrym.W roku 2007 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.W 2011 roku po zdanym egzaminie adwokackim wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.Od 2014 roku jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu.W latach 2003-2005 zatrudniony w ZUS.W latach …

DANIEL CAŁKA Read More »

ANNA CZAKAŃSKA-KUŹMA

Adwokat. W 2011 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie; od 2006 roku współpracuje z kancelarią Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów prawniczych w ramach programu Socrates Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.  Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim a  także studia podyplomowe Prawo Unii Europejskiej na UJ.Specjalizuje się w prawie cywilnym …

ANNA CZAKAŃSKA-KUŹMA Read More »