Polityka prywatności

ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

MACIEJ PYDYN

Urodzony w 1991 roku. W 2014 roku ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez wykładowców z Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie (D.C.). W 2016 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską zatytułowaną „Zjednoczone Królestwo a Rozporządzenie spadkowe Unii Europejskiej” poświęcił porównaniu spadkowych norm prawa prywatnego międzynarodowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii […]

MACIEJ PYDYN Read More »

GABRIELA WOŹNIAK

Urodzona w 1993 roku. W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym, broniąc w Katedrze Postępowania Karnego pracy magisterskiej zatytułowanej „Mediacja w postępowaniu karnym”, napisanej pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Dobrosławy Szumiło – Kulczyckiej. W trakcie studiów prawniczych zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich oraz radcowskich, zajmując się tematyką z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. W 2017 roku współpracowała z działającą przy

GABRIELA WOŹNIAK Read More »

KONRAD FORYSTEK

Urodzony w 1993 roku. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz London South Bank University. Pracę magisterską pod tytułem „Instrumenty pochodne jako instrumenty finansowe charakteryzujące się wysokim ryzykiem” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab.  Elżbiety Feret obronił z wynikiem bardzo dobrym. Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobył m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego i dziale prawnym Asseco Poland, a także brytyjskiej kancelarii zajmującej się sprawami odszkodowawczymi w Birmingham. W 2017 roku ukończył

KONRAD FORYSTEK Read More »

DANIEL TRĘDKIEWICZ

Urodzony w 1994 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego”. W trakcie studiów prawniczych zdobywał doświadczenie w Kancelarii Adwokackiej dr Arkadiusza Ludwiczka, Kancelarii Prawa Gospodarczego, Autorskiego i Własności Przemysłowej Radcy Prawnego Agnieszki Suskiewicz, Kancelarii JWP Legal oraz stowarzyszonej w międzynarodową sieć BDO – Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy. Od 2017 roku współpracuje jako

DANIEL TRĘDKIEWICZ Read More »

MAGDALENA SORYS

Urodzona w 1989 roku. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem dr hab. Joanny Misztal-Koneckiej pt.: „Adwokat w postępowaniu cywilnym” obroniła w 2013 roku z wynikiem bardzo dobrym. W 2013 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od listopada 2013 roku współpracuje z kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY.

MAGDALENA SORYS Read More »

MARTA SAJNA

Urodzona w 1977 roku. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 roku obroniła pracę magisterską pt. „Działalność gospodarcza gminy” pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła z wynikiem bardzo dobrym. W 2006 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich ORA w Krakowie. W latach 1999 i 2001 zatrudniona w Kancelarii Notarialnej J. Damulewicz W. Kapusta. W 2003 roku współpracowała z kancelarią FORYSTEK GÓRALCZYK RYCHLICKI BUDZOWSKA FIUTOWSKI

MARTA SAJNA Read More »

BERNADETTA RÓG

Urodzona w 1987 roku w Tarnobrzegu. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem „Wpływ niezgodności Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 201 Poz. 1540) z prawem Unii Europejskiej na działalność branży hazardowej w Polsce”, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Tadeusza Włudyki.Odbyła praktyki w Programie Interwencji Prawnej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

BERNADETTA RÓG Read More »

TOMASZ PIGIEL

Urodzony w 1982 roku. W 2012 roku Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 roku związany z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (praca magisterska w Katedrze Prawa  Cywilnego). Po ukończeniu studiów prawniczych, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W ramach Kancelarii obsługiwał lub/i obsługuje nadal znaczące polskie i zagraniczne

TOMASZ PIGIEL Read More »

KATARZYNA OLECH

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 roku obroniła z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem. „Poszanowanie prawa do życia oraz życia prywatnego i rodzinnego osób pozbawionych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” napisaną pod kierunkiem dr hab. Barbary Stańdo-Kaweckiej. W latach 2013 -2015 odbywała aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, a w roku 2016 złożyła egzamin adwokacki. W 2015

KATARZYNA OLECH Read More »

BARBARA LABE

Urodzona w 1981 roku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Zolla obroniła w 2007 roku z wynikiem bardzo dobrym. W 2006 roku ukończyła studia socjologiczne z wynikiem bardzo dobrym. Ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzoną we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. W 2005 roku odbyła w ramach programu Sokrates Erasmus studia z zakresu praw człowieka i prawa migracyjnego w Fachhochschule Frankfurt

BARBARA LABE Read More »