Polityka prywatności

TOMASZ PIGIEL

Urodzony w 1982 roku. W 2012 roku Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 roku związany z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (praca magisterska w Katedrze Prawa  Cywilnego). Po ukończeniu studiów prawniczych, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W ramach Kancelarii obsługiwał lub/i obsługuje nadal znaczące polskie i zagraniczne firmy (m.in.: BANK HANDLOWY, DB SECURITIES, PEPSICO, SORAYA, GRUPA AZOTY, CTL CHEMKOL, ELMIS DEVELOPMENT, WHITE SHELL DEVELOPMENT, MDM DEVELOPMENT, SANDLER TRAINING POLSKA, GRUPA FERRYMAN). Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w szeroko pojętym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych, a także w sporach sądowych. Dysponuje bogatym doświadczeniem zawodowym w występowaniu przed sądami cywilnymi oraz sądami administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Posiada doświadczenie w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Doradza zarówno klientom korporacyjnym, jak i indywidualnym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze spółek, w tym z branży budowlanej i deweloperskiej (min. spory z generalnym wykonawcą, umowy deweloperskie, regulaminy), a także w dziedzinie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Uczestniczył w licznych audytach prawnych (due dilligence) i przygotowaniu raportów przed transakcyjnych. Posiada bogate doświadczenie w prawie administracyjnym procesowym i materialnym. Od wielu lat reprezentuje klientów przed organami administracji i sądami prowadząc sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości, prawa wywłaszczeniowego, a także szereg spraw dotyczących zwrotu nieruchomości i regulacji ich stanu prawnego. Z sukcesami prowadzi klientów w sprawach reprywatyzacyjnych (reforma rolna, mienie zabużańskie, nacjonalizacja przemysłu, dekret warszawski). Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych, w tym zwłaszcza obejmujących dochodzenie odszkodowań w związku z niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej. Znajomość języka angielskiego oraz rosyjskiego.

E-mail: to***********@fo******.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102