Polityka prywatności

MACIEJ PYDYN

Urodzony w 1991 roku. W 2014 roku ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez wykładowców z Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie (D.C.). W 2016 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską zatytułowaną „Zjednoczone Królestwo a Rozporządzenie spadkowe Unii Europejskiej” poświęcił porównaniu spadkowych norm prawa prywatnego międzynarodowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W 2020 roku ukończył studia prawnicze na University of London z wynikiem bardzo dobrym (Second Class Honours (Upper Division), 2:1), uzyskując tytuł LLB (Bachelor of Laws), uprawniający do ubiegania się o pełne kwalifikacje prawnicze (tytuł solicitor lub barrister) w Wielkiej Brytanii.
W trakcie studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach w Krakowie i w Warszawie, zajmując się głównie obsługą spółek zagranicznych, najczęściej angielskich i amerykańskich. W 2019 roku został wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
Od stycznia 2021 roku współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni. Zajmuje się przede wszystkim obsługą spółek handlowych oraz sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, w tym sprawami reprywatyzacyjnymi, oraz z zakresu prawa pracy. Jego główny obszar zainteresowań stanowi prawo common law, w szczególności prawo angielskie, oraz kwestie transgraniczne. Włada językiem angielskim i niemieckim.

E-mail: ma**********@fo******.pl

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102