Polityka prywatności

PARTNERZY

MAREK NAŁĘCZ

Urodzony w 1977 roku. Studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magisterska pod tytułem „Zwoływanie zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szajkowskiego, obroniona 2001 roku. Także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył dodatkowo studia na kierunku Administracja – specjalizacja finansowo – gospodarcza. W roku 2006 wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2010 po zdanym egzaminie wpisany na listę […]

MAREK NAŁĘCZ Read More »

MAREK FORYSTEK

Urodzony 1973 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Śląskim i UMCS w Lublinie. Pracę magisterską obronił w 1998 roku z wynikiem bardzo dobrym. Studia prawnicze ukończył również z wynikiem bardzo dobrym. W 1997 roku wpisany na listę licencjonowanych doradców podatkowych.  W roku 1999 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W roku 2003 zdał egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym.  Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

MAREK FORYSTEK Read More »

DR JÓZEF FORYSTEK

Urodził się w 1966 roku. W latach 1985-1991 studiował prawo oraz równolegle psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów przez kilka kadencji pełnił funkcję członka zarządu koła naukowego studentów prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (TBSP UJ), a w roku akademickim 1988/89 był jego wiceprezesem. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1991 roku z wynikiem bardzo dobrym broniąc pracę magisterską na temat stadialnych i zjawiskowych form

DR JÓZEF FORYSTEK Read More »