Polityka prywatności

Certyfikowany Doradca w ASO

MARTA SAJNA

Urodzona w 1977 roku. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 roku obroniła pracę magisterską pt. „Działalność gospodarcza gminy” pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła z wynikiem bardzo dobrym. W 2006 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich ORA w Krakowie. W latach 1999 i 2001 zatrudniona w Kancelarii Notarialnej J. Damulewicz W. Kapusta. W 2003 roku współpracowała z kancelarią FORYSTEK GÓRALCZYK RYCHLICKI BUDZOWSKA FIUTOWSKI […]

MARTA SAJNA Read More »

DANIEL CAŁKA

Urodzony w 1978 roku. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Umowa przedwstępna w prawie pracy”, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Świątkowskiego obronił w 2003 roku z wynikiem bardzo dobrym.W roku 2007 wpisany na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.W 2011 roku po zdanym egzaminie adwokackim wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.Od 2014 roku jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu.W latach 2003-2005 zatrudniony w ZUS.W latach

DANIEL CAŁKA Read More »

PRZEMYSŁAW BIEDRAWA

Urodzony w 1985 roku. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył w latach 2004-2009 roku. W czerwcu 2009 roku obronił pracę magisterską pisaną pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Ryszarda M. Małajnego. W 2016 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego.W latach 2010-2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.Od 2008 roku stale współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY

PRZEMYSŁAW BIEDRAWA Read More »