Polityka prywatności

Wiktoria Forystek

Urodzona w 1997 roku. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W 2016 roku rozpoczęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie naukowe również w Pekinie. W 2019 roku ukończyła studium prawnicze pt. „Chinese Law Taught in English” na University of Political Science and Law w Pekinie. Pracę magisterską pt. „Fałszerstwa dzieł sztuki – aspekty prawnokarne” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Raglewskiego obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując ocenę bardzo dobrą w 2021 roku. Tego samego roku również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyła drugie studia licencjackie z zakresu „Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów”. Swoją pracę licencjacką zatytułowaną „Art.49 ust. 2 jako podstawa rozstrzygania kolizji pomiędzy prawem do integralności twórcy utworu a prawem właściciela budynku” poświęciła aspektom autorskich praw osobistych twórcy utworu architektonicznego oraz ich kolizji z prawem własności właściciela nieruchomości. 

W 2023 roku ukończyła studia prawnicze na prestiżowym King’s College London w Londynie z wynikiem bardzo dobrym (Second Class Honours (Upper Division), 2:1), uzyskując tytuł LL.M (Master of Laws) uprawniający do ubiegania się o pełne kwalifikacje prawnicze (tytuł solicitor lub barrister) w Wielkiej Brytanii. Specjalizacją, którą wybrała było prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii. Swoją pracę magisterską pt. „Legal analysis of AI-generated content: A Comprehensive Legal Opinion for the Company Providing Content Creation Solutions – China, US and UK Perspectives” poświęciła tematowi sztucznej inteligencji w prawie autorskim wybierając za podstawę analizy system prawny Chin, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Patronem projektu był profesor Frederick Mostert który w 2015 r. został wprowadzony do Intellectual Property Hall of Fame, która honoruje tych, którzy pomogli w ustanowieniu własności intelektualnej jako jednego z kluczowych aktywów biznesowych XXI wieku. 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, koncentrując się na różnorodnych aspektach komercjalizacji własności intelektualnej na arenie międzynarodowej. Jej ekspertyza obejmuje kompleksowe poradnictwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz patentami, a także w aspektach prawnych związanych z licencjonowaniem, transferem technologii i ochroną tajemnicy handlowej. Dodatkowo posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze prawa nowych technologii, w tym w zagadnieniach związanych z prawem internetowym, ochroną danych osobowych oraz cyfrową transformacją biznesu. 

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się również w obszarze prawa regulującego zdecentralizowane rynki finansowe, w tym dotyczącego regulacji kryptowalut, tokenizacji aktywów oraz technologii blockchain. Specjalizacja ta obejmuje zarówno analizę istniejących ram prawnych, jak i bieżące śledzenie dynamicznych zmian regulacyjnych, co umożliwia jej świadczenie specjalistycznego doradztwa prawnego w kontekście szybko rozwijających się technologii finansowych.

Od 2020 roku stale współpracuje z Kancelarią FORYSTEK & PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni, gdzie zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego i administracyjnego, w tym sprawami wywłaszczeniowymi oraz związanym z szeroko pojętą  rewindykacją dóbr bezprawnie znacjonalizowanych w okresie PRL-u.

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (17) 22 42 102