Polityka prywatności

Strona Główna / Sądowe wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Sądowe wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem sąd, uwzględniając w całości wniosek kancelarii, zakazał mBankowi  dokonywania potrąceń rat kredytu z rachunku kredytodawcy na czas procesu. Postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Zachęcamy do wszczynania spraw przeciwko bankom, już na etapie postępowania sądowego można uzyskać zwolnienie z konieczności zapłaty rat kredytu. Ostatnio zasadność głównych roszczeń kredytobiorców oraz zasady rozliczenia z bankami potwierdziła dodatkowo uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 07 maja  2021 roku, III CZP 6/21.

Sprawę prowadzi r.pr. Tomasz Pigiel i apl. adw. Konrad Forystek z udziałem adw. Krzysztofa Jamrozika.

Tytuł wykonawczy_mBank