Polityka prywatności

Strona Główna / Bardzo korzystna ugoda z bankiem PKO BP S.A.

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Bardzo korzystna ugoda z bankiem PKO BP S.A.

Kancelaria z przyjemnością informuję, że zakończyła sprawę z  powództwa wytoczonego w imieniu naszych Klientów przeciwko bankowi PKO BP przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

Sprawa zakończona została ugodą sądową, na mocy której Klienci uzyskali umorzenie zobowiązania kredytowego wobec banku w wysokości ponad 230.000 zł.

Zachęcamy do kierowania spraw związanych z kredytami frankowymi na drogę postępowań sądowych z naszą pomocą, skala ustępstw banków w takiej sytuacji jest znacznie większa niż w ewentualnych postępowaniach ugodowych na etapie przedsądowym.

 

Sprawę prowadził adwokat Krzysztof Jamrozik