Kolejna odzyskana nieruchomość w Krakowie

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria odzyskała dla swojej klientki zabudowaną działkę gruntu położoną na terenie dzielnicy Krowodrza, która została w latach 60-tych ubiegłego wieku bezprawnie wywłaszczona. Udało nam się wykazać, że nieruchomość ta stała się zbędna dla celów wywłaszczenia, gdyż mimo upływu prawie 60 Continue reading

Więcej...

Wygrana przed WSA w Rzeszowie.

Milioner może odliczyć od podatku dochodowego stratę z lat poprzednich przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

 

Miło nam poinformować, że reprezentowany przez adwokata, doradcę podatkowego Marka Forystka przedsiębiorca wygrał w sądzie, który orzekając na jego korzyść przypomniał, że: „…  proponowana przez Skarżącego interpretacja omawianych Continue reading

Więcej...

Wygrana w sprawie zabużańskiej w NSA

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria wygrała kolejną sprawę kasacyjną przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczącą mienia zabużańskiego. NSA przychylając się do argumentowe zawartych w skardze kasacyjnej uchylił wyrok WSA oraz zaskarżone decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Śląskiego. W wyjątkowo obszernym uzasadnieniu wyroku uznał, że  oświadczenia Continue reading

Więcej...

Michał Szpak reklamuje produkty Procter & Gamble

Kancelaria reprezentowała Michała Szpaka w zakończonych sukcesem negocjacjach dotyczących umowy w sprawie udziału piosenkarza w kompanii promującej szampon Pantene produkowany przez koncern Procter & Gamble. Po raz pierwszy w historii marki Pentene akcję reklamową tego szamponu będzie promować mężczyzna. Podczas przygotowywania umów zlecenia i umów o świadczenie usług Continue reading

Więcej...

Wygrana – nieważność umowy o kredyt frankowy i zasądzenie zwrotu całości wpłat na rzecz banku

Z ogromną przyjemnością informujemy o kolejnym dużym sukcesie Kancelarii w sprawie dotyczącej kredytu frankowego indeksowanego do CHF w sporze z Bankiem Millenium S.A.

Sąd Okręgowy w Kielcach w wydanym właśnie wyroku uznał w całości powództwo, stwierdził nieważność umowy kredytu w całości i zasądził zwrot wszystkich zapłaconych na rzecz banku rat Continue reading

Więcej...

Wielka wygrana z Bankiem w sprawie frankowej przeciwko BPH

Z przyjemnością informujemy, że w sprawie „frankowej” prowadzonej przez naszą Kancelarię dotyczącej kredytu indeksowanego do CHF udzielonego przez GE Money Bank – obecnie Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny (jako sąd I instancji) stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna w całości i zasądził na rzecz Continue reading

Więcej...

Skarga konstytucyjna w sprawie zabużańskiej dot. niekonstytucyjności wymogu przemieszczenia się na terytorium RP

Kolejna skarga konstytucyjna przygotowana przez naszą kancelarię postanowieniem TK z  20 października 2021 r. została przyjęta do rozpoznania. Dotyczy ona zbadania konstytucyjności art. 7 ust. 1 ustawy zabużańskiej z dnia 8 lipca 2005 roku w zakresie, w jakim postanowienie wydane w trybie art. 7 ust. Continue reading

Więcej...

Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie ograniczenia zbywalności nieruchomości rolnych

Kancelaria została poinformowana o wszczęciu przez Komisję Europejską postępowania wyjaśniającego w sprawie ewentualnego uchybienia przez Polskę  (jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej) poinformowania Komisji Europejskiej o zamiarze ograniczenia nabywania gruntów rolnych, co nastąpiło ustawą z 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 585) o nowelizacji ustawy z 11 kwietnia 2003 Continue reading

Więcej...

Skarga konstytucyjna w sprawie gruntu warszawskiego

Kancelaria złożyła skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 190 oraz art. 153  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim przepisy te wiążą sąd, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, co do wykładni prawa dokonanej w tej sprawie przez NSA, gdy wytyczne NSA Continue reading

Więcej...