Polityka prywatności

Strona Główna / Kamienica na rynku we Lwowie – uchylenie decyzji Wojewody Śląskiego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Kamienica na rynku we Lwowie – uchylenie decyzji Wojewody Śląskiego

Kancelarii udało się uzyskać pozytywne dla Klienta rozstrzygnięcie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w precedensowej sprawie zabużańskiej dotyczącej przyznania rekompensaty tylko jednemu ze współwłaścicieli przy jednoczesnym pominięciu w toku postępowania drugiego ze współwłaścicieli.

Minister podzielił w tej sprawie stanowisko prezentowane przez Kancelarię, iż w sprawie ma zastosowanie uchwała 7 sędziów NSA z 9 X 2017 r., I OPS 3/17, a zatem, że skoro sprawa dotyczy tej samej nieruchomości, to jest to przykład materialnoprawnej legitymacji wszystkich stron w zakresie jednego wspólnego postępowania. W tej sytuacji Minister uchylił niekorzystną decyzję Wojewody Śląskiego i przekazał m u sprawę do ponownego rozpoznania uwzględniającego interes pominiętego współwłaściciela.
Sprawę prowadzą r.pr. Tomasz Pigiel i adw. dr Józef Forystek.