Polityka prywatności

Strona Główna / Odszkodowanie za przewlekłość postępowania

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Odszkodowanie za przewlekłość postępowania

Niezmiernie miło nam poinformować, iż po raz kolejny udało nam się uzyskać dla naszych Klientów w ETPCz w Strasburgu odszkodowanie za przewlekłość postępowania. Nasi Klienci – spadkobiercy byłego właściciela zespołu pałacowo-parkowego na Lubelszczyźnie już ponad dwadzieścia lat temu wszczęli postępowanie administracyjne celem uzyskania decyzji stwierdzającej, że nieruchomość ta nie podpadała pod działanie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Po zleceniu dalszego prowadzenia sprawy Kancelarii udało nam się doprowadzić do wydania szeregu korzystnych decyzji (zarówno Wojewody, jak i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale sprawa wiąż nie może doczekać się ostatecznego i prawomocnego zakończenia. Wobec powyższego imieniem części Klientów wnieśliśmy w 2015 roku skargę do ETPCz w Strasburgu dotyczącą naruszenia art. 6 i art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która doprowadziła wówczas do zawarcia ugody z Rządem Polskim i wypłaty zadośćuczynienia.

Niestety nie pomogło to w uzyskaniu prawomocnego zakończenia postępowania merytorycznego. Dlatego imieniem pozostałych Klientów w 2018 ponownie rozpoczęliśmy batalię w Strasburgu. Dziś do Kancelarii wpłynęła informacja, iż Rząd Polski zaakceptował warunki ugody, co w najbliższym czasie doprowadzi do wypłaty naszym Klientom stosownej rekompensaty. Sprawę prowadzą adw. dr Józef Forystek i adw. Marta Sajna.

ka********@fo******.pl