Polityka prywatności

Strona Główna / OCHRONA PRAW AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH

AKTUALNOŚCI

BLOGI

OCHRONA PRAW AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Okręgowy w Legnicy postanowieniem z dnia 15 stycznia 2016 roku, przychylając się do wniosku 92 akcjonariuszy spółki Polcolorit S.A. o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały nr 23/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polcolorit S.A. z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym wstrzymał wykonanie tej uchwały do czasu zakończenia postępowania.

Kancelaria w sprawie reprezentuje grupę 92 akcjonariuszy, członków porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych Polcolorit S.A., które jest najliczniejszym jak dotąd w historii rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. porozumieniem utworzonym w celu ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w spółce publicznej.

W ocenie akcjonariuszy uchwała nr 23/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polcolorit S.A. jest sprzeczna z prawem i dobrymi obyczajami, a ponadto narusza interes akcjonariuszy oraz samej spółki Polcolorit S.A.  Wstrzymanie wykonania uchwały pozwoli na rozpoznanie zarzutów akcjonariuszy przez Sąd przed zniesieniem dematerializacji akcji i wycofaniem akcji Polcolorit z obrotu na rynku regulowany GPW, a tym samym daje szansę na pozostanie Polcolorit S.A. na giełdzie (w przypadku uwzględnienia powództwa).

Sprawę prowadzi radca prawny Przemysław Biedrawa.