Polityka prywatności

Strona Główna / ODSZKODOWANIE ZA BEZPRAWIE LEGISLACYJNE GMINY

AKTUALNOŚCI

BLOGI

ODSZKODOWANIE ZA BEZPRAWIE LEGISLACYJNE GMINY

Przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zapadł prawomocny wyrok w sprawie o odszkodowanie za bezprawie legislacyjne Gminy Zabierzów.

Sprawa dotyczyła powództwa zabierzowskiego przedsiębiorcy, który po zainwestowaniu w nowy sklep spożywczy znanej sieci, został uchwałą Rady Gminy Zabierzów pozbawiony prawa sprzedaży napojów alkoholowych, pomimo że w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnej punkt handlowy działający w tym samym miejscu spełniał wszystkie wymogi ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Gmina z naruszeniem prawa w sposób nieprawidłowy uchwaliła zakaz sprzedaży napojów o określonej zawartości alkoholu na enumeratywnie wymienionych ulicach, co jak zostało uprzednio prawomocnie rozstrzygnięte przez Naczelny Sąd Administracyjny wskutek skargi sporządzonej przez naszą Kancelarię stanowiło bezprawie legislacyjne organu gminy.
Przedsiębiorca pozwał Gminę Zabierzów o stosowne odszkodowanie. Sądy obu instancji przyznały przedsiębiorcy rację i orzekły na jego rzecz stosowne odszkodowanie za szkodę spowodowaną bezprawną uchwałą Rady Gminy.
Tym samym Sąd Apelacyjny w Krakowie potwierdził możliwość dochodzenia odpowiedniego odszkodowania od jednostek samorządu terytorialnego w przypadku uprzedniego ustalenia bezprawia legislacyjnego przez osoby i podmioty nim dotknięte, bez konieczności uzyskiwania uprzednio indywidualnych (niekorzystnych) decyzji administracyjnych. Sprawę prowadził zespół prawników Kancelarii pod kierunkiem adw. Marka Forystka w osobach adw. Bartosza Koska i radcy prawnej Anny Jargut. Na zakończonej sukcesem rozprawie apelacyjnej Klienta reprezentował adw. Marek Forystek.