Polityka prywatności

Strona Główna / ODSZKODOWANIE ZA REFORMĘ ROLNĄ

AKTUALNOŚCI

BLOGI

ODSZKODOWANIE ZA REFORMĘ ROLNĄ

Sukcesem zakończyła się kolejna prowadzona przez Kancelarię sprawa reprywatyzacyjna, tym razem dotycząca odszkodowania za bezprawnie przejętą w ramach reformy rolnej nieruchomość położoną k/ Nasielska. Sąd Apelacyjny  – prawomocnym wyrokiem zasądził na rzecz naszej Klientki odszkodowanie w kwocie ponad 1 MLN złotych, uznając, że w wyniku bezprawnego zastosowania dekretu PKWN z 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej poniosła szkodę, za którą odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa – Minister Rolnictwa.