Polityka prywatności

Strona Główna / ODZYSKANY OBRAZ JULIUSZA KOSSAKA

AKTUALNOŚCI

BLOGI

ODZYSKANY OBRAZ JULIUSZA KOSSAKA

Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Muzeum Narodowemu wydanie obrazu z kolekcji rodziny hr. Krasińskich  – spadkobiercom byłego ich właściciela. W pełni uznał za zasadne roszczenie o wydanie obrazu Juliusza Kossaka „Scena z polowania w Radziejowicach”. Sprawa ma charakter precedensowy i potwierdza, że w uzasadnionych przypadkach można liczyć na zwrot dzieł sztuki oddanych na przechowanie (lub zagrabionych) w związku z wybuchem II wojny światowej. O tyle jest nam miło poinformować  o wygraniu tej sprawy, że pozwane Muzeum było reprezentowane w tym procesie przez dwie zagraniczne kancelarie prawne (jedne z największych na świecie), tj. najpierw przez CMS Cameron Mc Kenna, a następnie przez White & Case.  Rodzinę Krasińskich reprezentuje w tej sprawie zespół naszych prawników w składzie: adw. Józef Forystek (główny prawnik) oraz adw. Krzysztof Jamrozik i apl. radc. Justyna Stanowska.