Polityka prywatności

Strona Główna / Ostateczna wygrana ponad 40 mln

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Ostateczna wygrana ponad 40 mln

Z dużą satysfakcją informujemy, że po czteroletnim sporze uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16 sierpnia 2021 roku uwzgledniający w całości roszczenia naszego Klienta (z branży projektowo – wykonawczej) oparte na art. 649 [4] k.c., w związku z nieprzedłożeniem przez pozwanego gwarancji zapłaty we właściwej formie. Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 40.476.980,00 zł (czterdzieści milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) wraz z odsetkami ustawowymi.