Polityka prywatności

Strona Główna / Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie ograniczenia zbywalności nieruchomości rolnych

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie ograniczenia zbywalności nieruchomości rolnych

Kancelaria została poinformowana o wszczęciu przez Komisję Europejską postępowania wyjaśniającego w sprawie ewentualnego uchybienia przez Polskę  (jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej) poinformowania Komisji Europejskiej o zamiarze ograniczenia nabywania gruntów rolnych, co nastąpiło ustawą z 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. poz. 585) o nowelizacji ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Sprawą zajmuje się Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych przy Komisji Europejskiej.