Polityka prywatności

Strona Główna / Prawomocna wygrana w sprawie o odszkodowanie za rozebranie budynku

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Prawomocna wygrana w sprawie o odszkodowanie za rozebranie budynku

Sąd Apelacyjny w Warszawie w pełni podzielił argumentację prezentowaną przez naszą Kancelarię odnośnie źródła szkody oraz związku przyczynowego i oddalił apelację Skarbu Państwa w zakresie odszkodowania (prawie 1 mln zł) za rozebranie budynku wchodzącego w skład znacjonalizowanego przedsiębiorstwa uzdrowiskowego położonego na południu Polski.

Oba sądy meriti zgodnie uznały, iż pierwotnym i zasadniczym źródłem szkody była bezprawna decyzja nacjonalizacyjna z 1948 roku. Natomiast to, jakie były późniejsze losy znacjonalizowanego (a następnie skomercjalizowanego) majątku, nie ma znaczenia dla ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa. Dawny właściciel nie musi więc wykazywać w toku procesu kto i dlaczego dokonał zniszczenia. Nawet jeżeli był to efekt działania osób trzecich, wiele lat po władczym przejęciu przedsiębiorstwa przez Państwo, to nie może to zwalniać od odpowiedzialności za skutki wydania decyzji nacjonalizacyjnej uznanej za później nieważną ze skutkiem wstecznym (ex tunc). Sprawę prowadził zespół Kancelarii w składzie radc. pr. Marek Nałęcz i adw. dr Józef Forystek, a w zakończonym sukcesem postępowaniu apelacyjnym występował mec. M. Nałęcz.