Polityka prywatności

Strona Główna / Prawomocna wygrana z wrocławskim Funduszem Sekuratyzacyjnym w sprawie dot. kredytu frankowego

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Prawomocna wygrana z wrocławskim Funduszem Sekuratyzacyjnym w sprawie dot. kredytu frankowego

Z przyjemnością informujemy, że w bardzo złożonej i skomplikowanej pod względem zarówno formalnym jak i prawnym sprawie – Klientka zanim zgłosiła się do Kancelarii przegrała kilkaset tysięcy złotych w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym. Dopiero w wyniku złożonej i przygotowanej przez Kancelarię apelacji Sąd Apelacyjny w Krakowie uwzględnił w całości apelację, zmienił wyrok Sądu I instancji z 14 stycznia 2021 r. i oddalił powództwo Funduszu Sekuratyzacyjnego w całości.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła roszczenia związanego z umową kredytu hipotecznego  indeksowanego kursem CHF zawartą przez Klientkę z BRE Bankiem. Sąd I instancji zaniechał badania w postępowaniu rozpoznawczym ważności przedmiotowej umowy kredytu. Co więcej, w uzasadnieniu wyroku powołał się na powagę rzeczy osądzonej oraz moc wiążącą wcześniejszych orzeczeń sądowych zapadłych w stosunku do przedmiotowej umowy kredytu, a które de facto w żadnym zakresie nie dotyczyły jej ważności.

Sąd Apelacyjny w Krakowie jednoznacznie stwierdził, że takie rozstrzygnięcie Sądu I instancji jest niezgodne zarówno z przepisami prawa, jak i kształtującą się linią orzecznictwa w tym zakresie. Wskazał, że prawidłowa wykładania przepisów dotyczących powagi rzeczy osądzanej – res iudicata odnosi się tylko do sentencji wyroku, a nie do jego uzasadnienia, ustaleń faktycznych czy poglądów prawnych wyrażonych w pisemnym uzasadnieniu wyroku. Tym samym, z uwagi na wykazaną w apelacji Kancelarii nieważność umowy kredytu, a w konsekwencji brak możliwości wywodzenia z niej jakichkolwiek skutków prawnych, które są negatywne dla pozwanej – Klientki, Sąd Apelacyjny oddalił powództwo w całości. Wyrok jest prawomocny.

Ze strony Kancelarii sprawę prowadzili adw. dr Józef Forystek oraz r.pr. Magdalena Sorys, która reprezentowała Klientkę na wygranej rozprawie apelacyjnej.