Polityka prywatności

Strona Główna / SKARGA KONSTYTUCYJNA W SPRAWIE PRAWA DZIEDZICZENIA PRZYJĘTA DO ROZPOZNANIA

AKTUALNOŚCI

BLOGI

SKARGA KONSTYTUCYJNA W SPRAWIE PRAWA DZIEDZICZENIA PRZYJĘTA DO ROZPOZNANIA

Kolejna skarga konstytucyjna przygotowana przez Kancelarię ( po wcześniejszych dotyczących możliwości dochodzenia odszkodowania od Skarbu państwa w postaci lucrum cessans oraz praw nabytych z decyzji administracyjnych przez byłych właścicieli gruntów warszawskich) została przyjęta przez Trybunał Konstytucyjny do rozpoznania.

Tym razem dotyczy ona naruszenia konstytucyjnego prawa do dziedziczenia oraz zasady równości wobec prawa. Jej przedmiotem jest nierówne traktowanie braci – spadkobierców właściciela nieruchomości utraconej na Wschodzie, z których jeden ma obywatelstwo polskie, a drugi je utracił na skutek przyjęcia obywatelstwa obcego przez rodziców. Organy prowadzące postępowanie zabużańskie odmówiły przyznania rekompensaty zabużańskiej temu z braci, który utracił obywatelstwo polskie, decyzje te utrzymały w mocy sądy administracyjne obu instancji. Sprawa ma sygn. akt: SK 1/17. Sprawę tę prowadzą adw. Józef Forystek i radca prawny Tomasz Pigiel.