Polityka prywatności

Strona Główna / WALCZYMY O PRAWA LWOWSKICH REPATRIANTÓW

AKTUALNOŚCI

BLOGI

WALCZYMY O PRAWA LWOWSKICH REPATRIANTÓW

Kancelaria reprezentuje spadkobierców lwowskich repatriantów, którym urzędy odmówiły przyznania rekompensaty zabużańskiej za utracone we Lwowie kamienice (zajęte przez NKWD) z powołaniem się na ich nacjonalizację dokonaną przez Ukraińską SRR po 17.09.1939 r. i wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa. Sąd administracyjny I instancji dokonując bardzo wąskiej i literalnej wykładni przepisów ustawy zabużańskiej (naszym zdaniem całkowicie wadliwej) uznał, że odmowne decyzje organów administracji były prawidłowe (zob. artykuł „Nacjonalizacja godzi w lwowskich repatriantów” , Rzeczpospolita z 6.03.2013 r.). Wkrótce kolejna odsłona tej sprawy, albowiem Kancelaria złoży od tego nieprawomocnego wyroku skargę kasacyjną do NSA. Skarżących reprezentuje zespół prawników Kancelarii w składzie: adw. Józef Forystek (główny prawnik), radca prawny Anna Jargut oraz radca prawny Marek Nałęcz.