Polityka prywatności

Strona Główna / Wygrana przed SN w precedensowej sprawie dot. zażalenia na odrzucenie zażalenia na odrzucenie apelacji (rewizji)

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Wygrana przed SN w precedensowej sprawie dot. zażalenia na odrzucenie zażalenia na odrzucenie apelacji (rewizji)

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 2 września 2021 r., III CZ 21/21 uwzględniając zażalenie przygotowane przez kancelarię  rozstrzygnął na korzyść klienta Kancelarii, iż w przypadku odrzucenia apelacji (w tej konkretnej sprawie była to rewizja od wciąż nieprawomocnego orzeczenia z 1963 r.) stronie skarżącej przysługuje zażalenie poziome na postanowienie o odrzuceniu apelacji. Co istotne, Sąd Najwyższy uznał się właściwym do rozstrzygnięcia zażalenia Kancelarii na postanowienie o odrzuceniu zażalenia na odrzucenie apelacji (rewizji). Z ramienia Kancelarii tę precedensową sprawę dotyczącą orzeczenia z 1963 r. skierowanego do osoby nieżyjącej, tak w chwili wszczęcia postępowania, jak w chwili orzekania prowadzi adw. dr Józef Forystek z udziałem adw. Katarzyny Rosiek.